Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Student i 2022

2022: Semesteret starter med åpen campus

Fra og med 3. januar vil UiB-studenter ha tiltang til lesesaler, bibliotek, øvingsrom, atelier, verksteder, laboratorium og andre fellesarealer. Hovedandelen av undervisningen vil være digital i starten av semesteret.

bilde av vinter på museplass
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

Vårsemesteret 2022 starter med en åpen UiB-campus.

- Vi er glade for å kunne ønske velkommen til en åpen campus, sier rektor Margareth Hagen.

Fra og med 3. januar vil UiB-studenter ha tiltang til lesesaler, bibliotek, øvingsrom, atelier, verksteder, laboratorium og andre fellesarealer.

Regjeringens gjeldende smitteverntiltak viser at pandemien også vil prege studiesituasjonen i starten av neste semester.

Det vil likevel, med smittevern godt ivaretatt, være mulig å åpne campus for nye og gamle studenter.

Undervisning og eksamen

Fagmiljøene vil legge opp til fysisk undervisning i mindre grupper og med forsvarlig smittevern der det er mulig, men hovedandelen av undervisningen vil være digital i starten av semesteret. Hvis det kommer lettelser i tiltak, vil det være mulig å raskt legge om til ordinær fysisk undervisning.

Eksamen vil i starten også i hovedsak bli gjennomført som digitale hjemmeeksamener så langt som det er faglig forsvarlig. Eksamener som gjennomføres fysisk vil være med to meters avstand i eksamenslokalet.

Planene for ditt studium er eller blir du nærmere informert om fra fagmiljø og fakultet og du vil finne oppdaterte planer i Mitt UiB. UiB vil også fortløpende gi oppdatert informasjon om endringer i situasjonen på uib.no/korona.