Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Endringer for universiteter og høyskoler

Justeringer i koronatiltakene

Fra og med natt til fredag 14. januar vil det være noen endringer i koronatiltakene. Her kan du se hvilke tiltak som gjelder universiteter og høyskoler.

bilde av føtter og korona
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Regjeringen justerer gjeldende nasjonale smitteverntiltak som trer i kraft fra midnatt natt til fredag 14. januar.  

Universitetsledelsen skal møte statsråden i morgen for å bli nærmere informert om de justerte tiltakene og vil komme tilbake med utfyllende informasjon etter dette møtet.

Følgene justerte nasjonale tiltak har relevans for UiB:

Høyere utdanning:

 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
   
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
   
 • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
   
 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
   
 • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer (200) med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

Arrangementer og sammenkomster:

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
   
 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på.
   
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
Utendørs: Maks 50 personer.
Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs:
Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
Munnbindpåbud for publikum.

Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Arbeidsliv:

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
   
 • Når det gjelder hjemmekontor er en forutsetning at campus skal være åpen for alle studenter og ansatte som har nødvendig og viktig aktivitet som gjør at de må arbeide på campus. Det betyr at vitenskapelig ansatte som må være på campus for å ivareta faglig progresjon i sitt arbeid har anledning til det. Tilsvarende må nødvendige støttefunksjoner for faglig virksomhet og drift som krever tilstedeværelse på campus ivaretas.  
   
 • Universitetsledelsen vil etter møte med statsråden fredag gjennomføre dialogmøter med studentene, dekanene og direktører, tillitsvalgte og verneombud for å informere nærmere om UiBs håndtering av tiltak.