Hjem

KG Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi

Anne Marie Haga overleverer plakett til senterleder Per Eystein Lønning.

K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi er grunnlagt med generøs støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Senterets mål er å identifisere genetiske defekter som sensibiliserer solide tumorer til kjemoterapi og forbindelser som retter seg mot DNA-reparasjon og å utnytte slike feil for forbedret pasientutfall.

Ved senterets åpningsseminar i juni 2018 mottok senterleder professor Per Eystein Lønning gratulasjoner og plakett fra Anne Marie Haga på vegne av stiftelsen.

ESMO 2019
Presenterte poster

Mer målrettet behandling

64 prosent av kvinner med trippel negativ brystkreft får redusert tumorstørrelse etter behandling med olabarib.

ESMO 2019
Norske kreftleger vil ikke vente lenger

Fremtiden er persontilpasset medisin

Norske kreftleger vil ikke vente lenger. De forventer nasjonal handling for persontilpasset medisin til kreftpasienter.

Persontilpasset behandling
Rosesløyfe

10 spørsmål og 10 svar om brystkreft

Bedre persontilpasset behandling er fremtiden.

ASCO 2019
Lønning intervjues av Dagens Medisin

Status på brystkreft fra ASCO

Per Eystein Lønning og Hans Petter Eikesdal redegjør for status på brystkreft fra ASCO i flere intervju hos Dagens Medisin.

Vårt senter er støttet av:

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen         Universitetet i Bergen       Haukeland Universitetssykehus

logo