Hjem
KG Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi
Genom-rettet kreftterapi

Persontilpasset kreftterapi

Det er nå mulig å studere de molekylære mekanismene som forårsaker kreftspredning, samt behandlingsresistens, og dette gir muligheter for mer persontilpasset kreftterapi.

Labbenk med utstyr
KG Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi er lokalisert ved Mohn kreftforskningslaboratorium i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssykehus.

Hovedinnhold

Selv om vi har sett store fremskritt i kreftbehandlingen i senere år, er det fortsatt slik at de fleste pasienter med fjernspredning av kreftsykdommen dessverre ikke kan helbredes. De siste årene har det imidlertid skjedd store framskritt innen laboratorieteknologien for genetiske analyser. Dette gjør det nå mulig å studere de molekylære mekanismene som forårsaker kreftspredning, samt behandlingsresistens. Slike analyser vil fundamentalt forandre måten vi diagnostiserer og behandler kreftpasienter, og gir oss muligheten for langt mer persontilpasset terapi.

Ved K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi vil vi gjennomføre nye kliniske studier ved flere ulike kreftformer for å utforske hvordan endringer i kreftgenomet påvirker følsomhet for behandling, og hvordan kreftterapi bør designes for å utnytte de genfeil som regulerer kreftcellene . Spesielt vil vi konsentrere oss om brystkreft, tykktarmskreft, sarkomer, lungekreft og kreft i blære samt prostata. Håpet er ikke bare å finne fram til bedre metoder for å identifisere hvilke pasienter som har nytte av spesifikke behandlingsformer, men også på sikt å utvikle mer effektiv terapi som kan lede til helbredelse av mange pasienter vi ikke kan helbrede i dag.