Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Arkiv

Arkivet er vår aller viktigste kilde til informasjon og historikk rundt de tusenvis av kulturminner som finnes i museets forvaltningsområde.

Arkiv

Samlingsseksjonen har ansvar for å forvalte dokumentasjonsmaterialet fra arkeologiske undersøkelser i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Materialet blir arkivert etter en topografisk nøkkel, etter fylke, kommune og matrikkelgård, i det vi kaller det topografiske arkivet. Mindre deler av arkivet går tilbake til 1800-tallet, men det er først fra rundt 1900-1905 at innholdet er mer rikholdig. I tillegg til original feltdokumentasjon fra registreringer og utgravninger som rapporter, feltdagbøker og saksdokument inneholder arkivet også korrespondanse med grunneiere og finnere. Dette er brev som for eksempel inneholder kontekstopplysninger til innleverte gjenstandsfunn, eller brev der de melder fra om funn av oldsaker og fornminner.