Hjem
Avdeling for kulturhistorie

De arkeologiske samlinger

De arkeologiske gjenstandene fra periodene før det eksisterte skriftlige historiske kilder, er vår viktigste kilde til kunnskap om mennesker og samfunnet i prehistorisk tid.

Spenne Osterøy
Foto/ill.:
UiB

Universitetsmuseet i Bergen har en landets største arkeologiske samlinger.

Steinaldersamlingen består av gjenstander fra og dokumentasjon om de første mennesker som bosatte seg langs norskekysten eter siste istid, og frem til jordbruket ble innført omkring 4000 år siden.
Bronsealdersamlingen består av gjenstander fra bronsealderen ca 1800 – 500 før vår tidsregning.
Eldre jernalder samlingen har gjenstander fra perioden 500 før vår tidsregning og frem til ca 550 A. Innføringen av jern fikk stor betydning. Eldre jernalder var en rik periode med økonomisk oppgang og befolkningsvekst. Den rike gravskikken har gitt et stort tilfang av gjenstander. Siste del av perioden er preget av store folkevandringer i Europa etter Romerrikets fall.  
Yngre jernalder samlingen dekker perioden ca 550 AD og frem til starten av middelalder som er rundt 1030 i Norge (slaget på Stiklestad). Yngre jernaldersamlingen består i hovedsak av gjenstander fra vikingtiden.
Middelaldersamlingen består av gjenstander fra perioden 1030 og frem til reformasjonen i 1537. Museet har også en rik samling med kirkekunst fra middelalder. Gjenstander fra de omfattende utgravingene på Bryggen i Bergen, er oppbevart og utstilt ved Bryggens museum.