Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltningen jobber med mottak, registrering, katalogisering, revisjon og innplassering av museets kulturhistoriske samlinger.

Halsring fra Etne
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

 I tillegg har samlingsforvaltningen ansvar for oppfølging av utlånssaker, samt kontakt med fylkeskommuner, givere og publikum.  Samlingsforvaltningen skal sikre de kulturhistoriske (og arkeologiske) samlingene ved Universitetsmuseet. Det gjøres ved å ha oversikt over hva samlingene består av og sørge for at vi har oversikt over tilstanden til gjenstandene; videre at vi vet hvor gjenstandene befinner seg og at de oppbevares forsvarlig. I tillegg har samlingsforvaltningen ansvar for oppfølging av utlånssaker, samt kontakt med fylkeskommuner, givere og publikum. Vi sender diplomer for funn til privatpersoner.  Alle som ønsker å se gjenstander kan kontakte oss for studiebesøk på post@afk.uib.no.

Vi tar imot arkeologisk materiale fra privatpersoner, fylkeskommuner og NIKU, og registrerer, katalogiserer og dokumenterer materialet, før de innlemmes i samlingene.

En viktig oppgave er å tilgjengeliggjøre samlingene for publikum, studenter og forskere. Samlingene er tilgjengelige via portalen unimus.no.