Hjem
Avdeling for kulturhistorie
EU prosjekt

COST CA19131 - Europe Through Textiles

„Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities“ er et nytt EUs prosjekt. Det bidrar etableringen av et tverrfaglig nettverk med mål å skrive om historie basert på sudier av massiv tekstilproduksjon, handel, forbruk og gjenbruk av tekstiler og drakt.

EuroWeb
Foto/ill.:
Rjik creative studio

Hovedinnhold

Hensikten av COST aksjonen er å etablere en plattform for dialog og samarbeid mellom forskere og fra forskjellige fagfolk innen humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap og enkeltpersoner/grupper med ulike syn og tilnærminger på spørsmålet om tekstil og drakt og deres økonomiske, sosiale og kulturelle betydning gjennom historien.

Prosjektet varer i 4 år. Det startet 13. oktober 2020 og skal avsluttes 12. oktober 2024. Aktivitetene som er planlagt i denne perioden inkluderer vitenskapelige møter, seminarer, forskningssskoler og workshops og skal fremme utviklingen av felles prosjekter, samt publisering av vitenskapelige artikler. Følgende arbeidsgrupper, hvor folk kan delta, har blitt lansert:

WG1 Textile Technologies

WG2 Clothing Identities: gender, age, and status

WG3 Textiles and clothing terminologies

WG4 The fabric of society

Kunnskapsformidling er en av de viktigste prinsippene i handlingen. Det blir ulike kommunikasjonskanaler dedikert til dette.

Ønsket mål er å lage et digitalt atlas for tekstil og drakt som blir et viktig formidlingsverktøy sammen med EuroWeb anthology.

Prosjekt er utformet av prof. Marie-Louise Nosch fra Center for Textile Research ved Universitet i København og vil bli ledet av Dr. Agata Ulanowska fra Universitetet i Warsaw. Prosjektet omfatter for tiden personer fra 29 forskjellige land.

I Norge er det Hana Lukesova fra Universitetsmuseet i Bergen som er i styringsgruppen og kontaktperson ved spørsmål (hana.lukesova@uib.no). Alle interessenter bes å registrere seg her:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9184774

 

Dokumenter