Hjem
Kunst og hage

Omsorg, tilgivelse og reklame

De fire grafiske trykkene er utformet i et klassisk reklameformspråk, og kunne ha vært knyttet til store firmaer –de opprinnelige logoene er fortsatt gjenkjennelige i formen.

Neste
© Ole Martin Lund Bø: Trademarks, 2002.
© Ole Martin Lund Bø: Trademarks, 2002.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
1/4
© Ole Martin Lund Bø: Trademarks, 2002.
© Ole Martin Lund Bø: Trademarks, 2002.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
2/4
© Ole Martin Lund Bø: Trademarks, 2002.
© Ole Martin Lund Bø: Trademarks, 2002.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
3/4
© Ole Martin Lund Bø: Trademarks, 2002.
© Ole Martin Lund Bø: Trademarks, 2002.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Men i Ole Martin Lund Bøs verk ser vi ikke firmaenes navn. I stedet står ordene ”Tilgivelse”, ”Nærhet”, ”Omsorg” og ”Ømhet” i hver sin logo. Kontrasten mellom formspråk og innhold er slående. Det oppleves som en påminnelse om hvor sjelden reklame tar for seg mellommenneskelige relasjoner, eller betrakter følelser som annet enn det man spiller på for å selge produkter.

Trykkene utgjør serien Trademarks, og er reproduksjoner av originale, lysende ”reklameskilt” produsert av Lund Bø. Da trykkene ble kjøpt inn i 2002, planla man at de skulle flyttes rundt til de ulike fakultetene, men etter et opphold på Psykologisk Fakultet samme år ble Trademarks hengende i Administrasjonskvartalet.

Ole Martin Lund Bø (1973-) arbeider som kurator og kunstner, hovedsakelig med fotografi og installasjoner. Han har blant annet laget utsmykking til Oslo Sentralstasjon, og var med i Astrup Fearnleys utstilling LIGHTS ON – norsk samtidskunst i 2008, som presenterte de viktigste norske kunstnerne fra det siste tiåret. Lund Bø refererer gjerne til massekommunikasjon og populærkultur i verkene sine. Han er opptatt av hvordan visuell retorikk brukes til å konstruere bestemte synsvinkler, og slik styre hva forbrukerne tenker og ønsker. Selv om han stadig arbeider konseptuelt, har Lund Bø de siste årene begynt å utforske et mer lekende og malerisk språk. Han ser ut til å trives med stillferdig ironisering over samfunnsforhold.

NORA SØRENSEN VAAGE