Hjem

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Hovedinnhold

Bilde av logo og Senterforskere

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble etablert ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB) i juni 2020 og administreres under Klinisk institutt 2.  Senteret er opprettet etter initiativ fra Hjertefondet ved Universitetet i Bergen som også bidrar til finansiering av Senteret sammen med Bergen Sanitetsforening/Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation. Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men Senteret støtter også både undervisning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av regionale forskergrupper og forskere, både innenfor og utenfor UiB.

Visjon

Senteret skal være en drivkraft og møteplass som fremmer forskning på hjertesykdom hos kvinner gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom forskere, institutter, institusjoner og organisasjoner. Senteret skal arbeide for økt ressurstilførsel og synlighet for forskningsfeltet, og for å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest. 

Senteret er tuftet på den betydelige kompetansen som finnes i Bergen innen kliniske studier, befolkningsstudier og epidemiologi/registerbaserte studier.

 

Nyhet | Forskning
Slide av kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk utvikles forskjellig hos kvinner og menn og har ulik betydning for risiko for organskade og hjertesykdom

Professor Eva Gerdts har sammen med internasjonale eksperter publisert en oversikt over hva vi i dag vet om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk

Nyhet
bilde Eva gerdts og HM Kong Harald

Nasjonalforeningens hjerteforskningspris ble tildelt professor Eva Gerdts 28.04.22

Prisen ble overrakt av Hans Majestet kong Harald i en feststemt seremoni ved Det Norske Teater i Oslo

Nyhet | Media
Eva Gerdts

Senterforskerne etterlyser oppfølging av Kvinnehelserapporten

Det er gått 1 år siden NOU 2023:5 Kvinnehelserapporten ble overrakt helseminister Ingvild Kjerkol. Senterforskerne etterlyser politisk oppfølging av rapporten i debattinnlegg i Bergens Tidende

Nyhet
Bilde av stiendiat og komite

Arleen Aune disputerte for PhD graden

Stipendiat Arleen Aune forsvarte 15.03.24 sin avhandling ‘Cardiac organ damage in systemic hypertension: Impact of gender, etiology and comorbidities’ for PhD graden

Nyhet
Bilde av prisutdeling Falch

Professor Eva Gerdts tildelt Falch seniorpris 2024

Å bli tildelt Falch Seniorforskerprisen er først og fremst en anerkjennelse fra ‘mine egne’, nemlig Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og Bergen medisinske Selskap

logo