Hjem

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Hovedinnhold

Logo

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble etablert ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB) i juni 2020 og administreres under Klinisk institutt 2.  Senteret er opprettet etter initiativ fra Hjertefondet ved Universitetet i Bergen som også bidrar til finansiering av Senteret sammen med Bergen Sanitetsforening/Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation. Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men Senteret støtter også både undervisning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av regionale forskergrupper og forskere, både innenfor og utenfor UiB.

Visjon

Senteret skal være en drivkraft og møteplass som fremmer forskning på hjertesykdom hos kvinner gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom forskere, institutter, institusjoner og organisasjoner. Senteret skal arbeide for økt ressurstilførsel og synlighet for forskningsfeltet, og for å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest. 

Senteret er tuftet på den betydelige kompetansen som finnes i Bergen innen kliniske studier, befolkningsstudier og epidemiologi/registerbaserte studier.

 

Nyhet | Forskning
Slide av kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk utvikles forskjellig hos kvinner og menn og har ulik betydning for risiko for organskade og hjertesykdom

Professor Eva Gerdts har sammen med internasjonale eksperter publisert en oversikt over hva vi i dag vet om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk

Nyhet
bilde Eva gerdts og HM Kong Harald

Nasjonalforeningens hjerteforskningspris ble tildelt professor Eva Gerdts 28.04.22

Prisen ble overrakt av Hans Majestet kong Harald i en feststemt seremoni ved Det Norske Teater i Oslo

Nyhet
Helga Midtbø

Fysisk aktivitet særlig viktig for kvinner med fedme

Seniorforsker PhD Helga Midtbø presenterte nye data fra FATCOR studien på European Society of Cardiology i Barcelona i august 2022. Hennes forskning viser høyere nivå av betennelsesmarkører i blodet hos kvinner enn menn med overvekt og fedme.

Nyhet
Marit Sandberg

Senterforskning presentert på NordicEPI

PhD student Marit Sandberg presenterte resultater fra sin forskning på svangerskap og komplikasjoner hos kvinner med medfødte hjertefeil på årets nordiske kongress for epidemiologi, NordicEPI i Reykjavik. Vi gratulerer!

Webinar | Seminar
Francisco Gomez Real

Forskning på kjønn, reproduksjon og lungene, i én generasjon og på tvers av generasjoner. Kan vi ekstrapolere denne kunnskapen til studiet av hjerte- og karsykdommer?

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Mandag 31.10.22 kl.12-13.Sted: Rom 8.1-8.2, laboratoriebygget. Seminaret er hybrid. Professor Francisco Gómez Real, presenterer først evidens for kjønnsforskjeller i lungehelse med fokus på astma og lungefunksjon, deretter om relasjonen mellom...

logo