Hjem

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Hovedinnhold

Logo

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble etablert ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB) i juni 2020 og administreres under Klinisk institutt 2.  Senteret er opprettet etter initiativ fra Hjertefondet ved Universitetet i Bergen som også bidrar til finansiering av Senteret sammen med Bergen Sanitetsforening/Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation. Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men Senteret støtter også både undervisning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av regionale forskergrupper og forskere, både innenfor og utenfor UiB.

Visjon

Senteret skal være en drivkraft og møteplass som fremmer forskning på hjertesykdom hos kvinner gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom forskere, institutter, institusjoner og organisasjoner. Senteret skal arbeide for økt ressurstilførsel og synlighet for forskningsfeltet, og for å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest. 

Senteret er tuftet på den betydelige kompetansen som finnes i Bergen innen kliniske studier, befolkningsstudier og epidemiologi/registerbaserte studier.

 

Nyhet | Forskning
Slide av kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk utvikles forskjellig hos kvinner og menn og har ulik betydning for risiko for organskade og hjertesykdom

Professor Eva Gerdts har sammen med internasjonale eksperter publisert en oversikt over hva vi i dag vet om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk

Nyhet
bilde Eva gerdts og HM Kong Harald

Nasjonalforeningens hjerteforskningspris ble tildelt professor Eva Gerdts 28.04.22

Prisen ble overrakt av Hans Majestet kong Harald i en feststemt seremoni ved Det Norske Teater i Oslo

Webinar
logo day zero

Day Zero seminar 08.02.23 kl. 13:30: Bærekraftig akademisk karriere for kvinner

I samarbeid med Women in Global Health Norway ved Universitetet i Oslo, arrangerer Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner webinar om ‘Bærekraftig akademisk karriere for kvinner’

Ny doktorgrad
Bilde av kandidat og komite

Første PhD disputas ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner: Ester Anne Kringeland

Første PhD disputas ved Senteret: Ester Anne Kringeland disputerte 6.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies".

Nyhet
Rasmus Bach Sindre

Midtveisevaluering på Senteret

Forskerlinjestudent Rasmus Bach Sindre gjennomførte en flott midveisevaluering 02.02.23. Rasmus er 3. års medisinerstudent, men har allerede rukket å lære seg avansert analyse av hjerteultralydbilder og underviser medstudenter i bruk av håndholdt ultralydapparat.

logo