Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Hovedinnhold

Organisering 

Senteret administreres under Klinisk Institutt 2, Det medisinske fakultet, UiB, og organiseres som en forskergruppe ved instituttet. Senteret har en egen hjemmeside. Ansettelser og regnskap knyttes til etablerte og formelle institusjonsstrukturer.

Senterleder utpekes av dekan blant kompetente fagpersoner som har vitenskapelig stilling ved det medisinske fakultet, UiB.

Senteret skal ha en bredt sammensatt styringsgruppe som oppnevnes av dekan i samarbeid med senterleder. Leder for styringsgruppen skal oppnevnes blant professorer ved fakultetet i relevant forskningsfaglig område. Styringsgruppen skal være bredt sammensatt med representasjon fra donatorer, brukere og samarbeidende forskningsorganisasjoner.

 

Senterleder

Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, UiB. 

 

Styringsgruppe

Leder: Professor Bente E. Moen, Direktør ved Senter for Internasjonal helse og globale helseutfordringer, UiB

Morten Areklett, statsautorisert revisor Morten Areklett Consulting AS og UiB Hjertefondet

Styreleder Helén Botnevik, Bergen sanitetsforening, Norske Kvinners Sanitetsforening

Ingvild Hestad, daglig leder Grieg Foundation 

Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø

Overlege PhD Ferenc Macsali, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og Helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet 

Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og UiB hjertefondet, overlege Avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland Universitetssykehus 

Oppgaver for senterleder og styringsgruppe

Senterleder er Senterets ansikt utad og vitenskapelig og administrativt ansvarlig for Senterets aktivitet inklusiv

 • bidra til synlighet av senteret
 • strategisk utvikling av senteret
 • dag til dag ledelse
 • arbeide for ytterligere ekstern finansiering
 • ansvarlig for sakspapirer og referater relatert til møter i styringsgruppen

Styringsgruppen skal støtte Senteret og bidra til Senterets utvikling ved å

 • bidra til synlighet av senteret
 • arbeide for at senteret får ytterligere ressurstilførsel
 • arbeide for at senteret får prioritering fra UiB
 • etterse at senteret drives etter intensjonen
 • bidra til utvikling av strategi
 • bidra til utvikling av nettverk
 • gi råd og innspill til utvikling og gjennomføring av forskningsaktiviteter
 • gi råd og innspill til Senterets økonomi

Styringsgruppe

Senteret skal ha en bredt sammensatt styringsgruppe som oppnevnes av dekan i samarbeid med senterleder. Leder for styringsgruppen skal oppnevnes blant professorer ved fakultetet i relevant forskningsfaglig område. Styringsgruppen skal ha inntil 3 representanter fra relevante fagmiljøer ved UiB og Helse-Bergen, inntil 3 representanter fra donatorer og brukere, og 1 representant fra nasjonale forskningsinstitusjoner. Funksjonsperioden for styringsgruppens leder og øvrige medlemmer er 4 år. Styringsgruppen vil møtes 1 gang per semester, fortrinnsvis i mai og i november hvert år. Ved behov kan ytterligere møter avholdes. Senterleder deltar i møtene.