Hjem
UiB læringslab

Digitalisering for læring

Illustrasjonsfoto UiB-ugle

UiB tilbyr en rekke tjenester og verktøy for å legge til rette for og støtte læring. Under følger en kort beskrivelse av sentrale tjenester og verktøy. Dersom du har ønske om nye verktøy eller har innspill til forbedringer i eksisterende kan du kontakte gjerne kontakte oss i læringslaben for å se på mulighetene for dette.

Læringsplattform Mitt UiB

Mitt UiB er UiBs læringsstøttesystemet. Vi bruker Mitt UiB til formidling av undervisningsressurser og informasjon og til læringsaktivitet på nett.  

Du finner oversikt over selvhjelpsressurser, brukerstøtte og superbrukere på ansattsidene.

Mitt UiB-appen

Vi anbefaler alle studenter å bruke Mitt UiB appen for å enkelt få pushvarsler om informasjon som legges ut i Mitt UiB, og informasjon om emnene sine, som for eksempel timeplan, kunngjøringer og meldinger, og filer.

Appen er primært et kommunikasjonsverktøy med studentene, og det er p.t. ikke tilgang til blant annet moduler og sider.

Appen er tilgjengelig for Android og iOS.

Eksamensløsning Inspera Assessment

UiB bruker Inspera Assessment som vurderingssystem. Inspera har primært vært brukt til skole- og hjemmeeksamen, men har støtte for de fleste vurderingsformer som brukes ved UiB.

Det finnes ressurser for vitenskapelig og administrativt ansatte på ansattsidene.

Webmøtesystem Adobe Connect

Adobe connect er en tjeneste levert til UH-sektoren fra Uninett og egner seg for: 

  • Webmøter
  • Klassemøter
  • Synkron undervisning
  • Veiledning (individuelt og/eller grupper)

Tjenesten støtter flerpartskonferanser i nettleser med deling av lyd, kamerabilde, chat, dokumenter og skjerm. Dette kan gjøres via PC (Windows, Mac), men også via nettbrett og mobil (Android, iOS, BlackBerry). Det er også mulig å gjøre opptak, slik at man kan dele møtet/forelesningen i ettertid.

Studenter og ansatte har lik tilgang, og det er ingen begrensning på bruk (f.eks. antall møterom som kan opprettes av en bruker).

Les mer om og kom i gang med Webmøter

Forelesningsopptakstjeneste Videonotat

Et videonotat er et råopptak av en forelesning og samler lyd, video og bilder fra prosjektor i en og samme visning. Fastmontert utstyr og automatisk prosessering gjør at videoproduksjonen fungerer i bakgrunnen, og foreleser kan fokusere på undervisningen.

Universitetet i Bergen har fastmonternt utstyr for opptak av forelesninger i et utvalg undervisningsrom ved alle fakulteter. Videonotat kan kun bestilles via Videonotat-verktøyet på emnesidene i MittUiB.

Les mer om og kom i gang med Videonotat.

 

Skjermopptakstjeneste Techsmith Relay

Skjermopptak direkte på datamaskinen kan brukes til å lage instruksjonsfilmklipp, holde foredrag, til brukertesting, animasjonstøtte og mye annet. Programvaren Techsmith Relay er gratis tilgjengelig for alle ansatte ved UiB.

Les mer om og kom i gang med Skjermopptak.