Hjem
UiB læringslab
Kontakt oss

Vi hjelper deg å videreutvikle din undervisningspraksis

Hovedinnhold

Å rette forskerblikket mot egen undervisningspraksis er klargjørende for mange. Det kan være krevende og inspirerende på samme tid, frustrerende én dag og meningsfylt den neste.

Vi i læringslaben bidrar som samtalepartnere, rådgivere og støttespillere i lokalt pedagogisk utviklingsarbeid. Det gjør vi i samarbeid med fagmiljøet knyttet til Program for universitetspedagogikk, som også er representert i laben. Du og ditt fagmiljø kan bli kjent med oss gjennom seminar, verksteder og andre arrangement vi holder i lokalene våre i Media City Bergen.    

Læringslabens seminarserie

Læringslabens månedlige arrangement er et lavterskeltilbud for alle ansatte som er involvert i undervisning og læring. Her kan du møte kollegaer fra hele UiB som deler erfaringer og kunnskap om temaer som spenner vidt. Innspill og ønsker til arrangementserien er velkomne.

Program finner du i læringslabens kalender

Mitt UiB

Læringsplattformen Mitt UiB med tilhørende tredjeparttjenester omfatter varierte muligheter for å organisere undervisningen rundt aktiv læring, formidling av læringsstoff, dialog mellom studenter og mellom studenter og undervisere. 

Du kan kontakte læringslaben for råd og veiledning om integrert bruk av Mitt UiB i undervisningen din. 

Kurs i universitetspedagogikk

Program for universitetspedagogikk gjennomfører mange av sine kurs i UiB læringslab, se deres kalender for kommende kurs i universitetspedagogikk.