Hjem
UiB læringslab
Kontakt oss

Vi hjelper deg å videreutvikle din undervisningspraksis

Hovedinnhold

Å rette forskerblikket mot egen undervisningspraksis er klargjørende for mange. Det kan være krevende og inspirerende på samme tid, frustrerende én dag og meningsfylt den neste.

Vi i læringslaben bidrar som samtalepartnere, rådgivere og støttespillere i lokalt pedagogisk utviklingsarbeid. Det gjør vi i samarbeid med fagmiljøet knyttet til Program for universitetspedagogikk, som også er representert i laben. Du og ditt fagmiljø kan bli kjent med oss gjennom seminar, verksteder og andre arrangement vi holder i lokalene våre i Media City Bergen.    

Læringslabens frokostseminarer

UiB Læringslab arrangerer flere ganger per semster frokostseminarer med ulike tema knyttet til læring, undervisning, vurdering og formidling. Arrangementene veksler mellom å være fysiske og digitale. Her kan du møte kollegaer fra hele UiB som deler erfaringer og kunnskap om temaer som spenner vidt.

Neste labfrokost finner du i læringslabens kalender

Mitt UiB

Læringsplattformen Mitt UiB med tilhørende tredjeparttjenester omfatter varierte muligheter for å organisere undervisningen rundt aktiv læring, formidling av læringsstoff, dialog mellom studenter og mellom studenter og undervisere. 

Du kan kontakte læringslaben for råd og veiledning om integrert bruk av Mitt UiB i undervisningen din. 

Kurs i universitetspedagogikk

Program for universitetspedagogikk gjennomfører mange av sine kurs i UiB læringslab, se deres kalender for kommende kurs i universitetspedagogikk.