Hjem
UiB læringslab
Kontakt oss

Vi hjelper deg å bruke læringsteknologi

Hvordan kan du som underviser bruke digitale verktøy og tjenester som fremmer god læring? Hvilke verktøy har vi på UiB, som vi kan bruke nå som deler av undervisningen fortsatt skal skje digitalt?

Hovedinnhold

Å velge rett verktøy for å få ønsket læringseffekt kan ofte være vanskelig. For at den enkelte underviser skal slippe å sette seg inn i utallige muligheter og alternativer legger UiB læringslab til rette for at du skal få oversikt over tilgjengelige verktøy ved UiB og se gode eksempler på hvordan disse kan brukes for å fremme læring.

Mitt UiB: navet i vår digitale undervisning

UiBs læringsplattform Mitt UiB er det naturlige startpunktet for all digital undervisning ved UiB, og har mye basisfunksjonalitet som legger til rette for god undervisning og læring. 

Digitale læringsverktøy ved UiB

I løpet av våren 2020 fikk vi på plass nye digitale verktøy som er tilgjengelige via hjemmekontor og eget utstyr. Både Zoom og Kaltura ligger integrert i Mitt UiB: 

  • Kaltura: Lar deg ta  skjermopptak av presentasjoner eller spille inn videoforelesninger/annen undervisning ved hjelp av webkamera. Du kan også laste opp og lagre videofiler som du allerede har liggende, eller som du lager med din egen mobil. 
  • Zoom: For videoseminar og undervisning i sanntid, med digital toveis kommunikasjon mellom deg og dine studenter.  

Nærmere beskrivelse av de nye verktøyene med lenke til brukerveiledninger finner du under fanen Digitale verktøy.

Også Videonotat er nå tilgjengelig igjen. Dette verktøyet lar deg ta opptak av fysisk undervisning som skjer i undervisningsrom på campus. Tjenesten utvides til å omfatte ca 120 undervisningsrom fra og med høstsemesteret 2020. Les mer om Videonotat.

Behov for nye løsninger? 

Læringslaben bidrar inn i forvaltningen av verktøyporteføljen ved UiB og kan hjelpe deg og ditt fagmiljø dersom dere har behov for nye læringsverktøy, eller ønsker å finne innovative løsninger for hvordan vi kan utnytte eksisterende verktøy.

Ta kontakt med UiB læringslab for råd og veiledning