Hjem
UiB læringslab
Kontakt oss

Vi hjelper deg å bruke læringsteknologi

Å velge rett verktøy for å få ønsket læringseffekt kan ofte være vanskelig. UiB læringslab kan hjelpe deg med å få oversikt over tilgjengelige verktøy ved UiB, og se mulighetene disse gir.

Hovedinnhold

Mitt UiB: navet i vår digitale undervisning

UiBs læringsplattform Mitt UiB er det naturlige startpunktet for all digital undervisning ved UiB, og har mye basisfunksjonalitet som legger til rette for god undervisning og læring. 

Digitale læringsverktøy ved UiB

I tillegg til Mitt UiB har vi også systemer for video, digitale seminarer og opptak av undervisning.

  • Panopto: Lar deg ta  skjermopptak av presentasjoner eller spille inn videoforelesninger/annen undervisning ved hjelp av webkamera. Du kan også laste opp og lagre videofiler som du allerede har liggende, eller som du lager med din egen mobil. 
  • Zoom: For videoseminar og undervisning i sanntid, med digital toveis kommunikasjon mellom deg og dine studenter.  

Nærmere beskrivelse av verktøyene med lenke til brukerveiledninger finner du under fanen Digitale verktøy.

 Videonotat er en opptakstjeneste som lar deg ta opptak av fysisk undervisning som skjer i undervisningsrom på campus. Les mer om Videonotat.

Behov for nye løsninger? 

Læringslaben bidrar inn i forvaltningen av verktøyporteføljen ved UiB og kan hjelpe deg og ditt fagmiljø dersom dere har behov for nye læringsverktøy, eller ønsker å finne innovative løsninger for hvordan vi kan utnytte eksisterende verktøy.

Ta kontakt med UiB læringslab for råd og veiledning