Hjem
UiB læringslab

Vi hjelper deg å bruke læringsteknologi

Hvordan kan du som underviser bruke digitale verktøy og tjenester som fremmer god læring? Hvilke verktøy har vi på UiB nå som all undervisning, læring og vurdering skal skje digitalt?

Å velge rett verktøy for å få ønsket læringseffekt kan ofte være vanskelig. For at den enkelte underviser skal slippe å sette seg inn i utallige muligheter og alternativer legger UiB læringslab til rette for at du skal få oversikt over tilgjengelige verktøy ved UiB og se gode eksempler på hvordan disse kan brukes for å fremme læring.

Mitt UiB: navet i vår digitale undervisning

UiBs læringsplattform Mitt UiB er det naturlige startpunktet for all digital undervisning ved UiB, og har mye basisfunksjonalitet som legger til rette for god undervisning og læring. 

Digitale læringsverktøy ved UiB

Nytt!  Nå som campus er stengt må all undervisning foregå digitalt, med verktøy som er tilgjengelige via hjemmekontor og eget utstyr. Vi har fått på plass to nye verktøy som begge ligger integrert i Mitt UiB: 

  • Kaltura: Lar deg ta  skjermopptak av presentasjoner eller spille inn videoforelesninger/annen undervisning ved hjelp av webkamera. Du kan også laste opp og lagre videofiler som du allerede har liggende, eller som du lager med din egen mobil. 
  • Zoom: For videoseminar og undervisning i sanntid, med digital toveis kommunikasjon mellom deg og dine studenter.  

Nærmere beskrivelse av de nye verktøyene med lenke til brukerveiledninger finner du under fanen Digitale verktøy.

Her finner du også en samlet oversikt over hvilke digitale verktøy UiB har for læring og undervisning, inkludert verktøy og tjenester som er midlertidig utilgjengelig så lenge alle våre bygg på campus er stengt. Disse vil være aktuelle å ta i bruk igjen når vi er tilbake til normal situasjon og skal fortsette å digitalisere undervisning og læring ved UiB. 

Behov for nye løsninger? 

Læringslaben bidrar inn i forvaltningen av verktøyporteføljen ved UiB og kan hjelpe deg og ditt fagmiljø dersom dere har behov for nye læringsverktøy, eller ønsker å finne innovative løsninger for hvordan vi kan utnytte eksisterende verktøy.

Ta kontakt med UiB læringslab for råd og veiledning