Hjem
UiB læringslab
UiB læringslab - åpent arrangement

Labfrokost: Program for studentaktiv læring

Hvis ditt fagmiljø har ambisjoner om utviklingsarbeid som omfatter et studieprogram eller en større emnegruppe, er det verdt å undersøke mulighetene i Program for studentaktiv læring. I potten er det 50 millioner, og årets søknadsfrist er 8. juni.

Fra lærersamling biovitenskap
Foto/ill.:
UiB

Diku har for andre gang lyst ut godt med midler i Program for studentaktiv læring. Fra Diku kommer Bo Byrkjeland og Kjersti Skjervheim for å presentere årets utlysing, og du kan lære av erfaringene til Sigrunn Eliassen og Pernille Bronken Eidesen, som begge nådde opp i fjorårets konkurranse om midler fra programmet. 

Onsdag 19. februar kl 08.30 – 10.00

08.30: Nærlesing av årets utlysing
v/ Bo Byrkjeland og Kjersti Skjervheim, som også vil kaste lys over sterke og svake sider ved fjorårets søknader fra UiB 

09.00: Åpen spørsmålsrunde & frokost

09.15: Hvorfor søke?
v/Sigrunn Eliassen og Pernille Bronken Eidesen, som forteller hva som fikk dem til å søke og hva de bruker støtten fra Diku til.