Hjem
UiB læringslab
For undervisere

Få hjelp til å komme i gang digitalt

Er du usikker på hvordan du skal gjennomføre undervisning og eksamen digitalt? UiBs læringslab gir individuell veiledning og hjelp til å komme i gang. Ta kontakt på: vilblidigital@uib.no

Få hjelp til å komme i gang med digital undervisning og vurdering
Usikker på hvordan du tar i bruk digitale verktøy for undervisning og vurdering? UiB læringslab hjelper deg i gang!
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Campus er gjenåpnet og vi skal tilby så mye fysisk undervisning som mulig kommende høstsemester.  Gjeldende smittevernsregler tilsier likevel at deler av undervisningen fortsatt må foregå digitalt og vi går altså mot et hybrid semester. I forbindelse med omleggingen til digitale flater i vår fikk UiB på plass flere nye verktøy som du som underviser kan ta i bruk for å gjennomføre undervisning og vurdering digitalt. Vi har også mange digitale verktøy for å kommunisere med våre kolleger, for planlegging av undervisning og eksamensgjennomføring, blant annet. 

UiB læringslab har samlet informasjon og pedagogiske anbefalinger om digital undervisning og vurdering på et åpent Mitt UiB-emne:

Her finner du mer detaljerte brukerveiledninger for de forskjellige verktøyene.

Få individuell hjelp fra Læringslaben

Det er mye nytt å sette seg inn i, og det kan være krevende å finne ut av alt på egen hånd. Dersom du som underviser føler deg usikker på hvordan du kommer i gang, hvordan de forskjellige verktøyene fungerer og hva du kan bruke dem til, kan du ta kontakt med UiB læringslab her: vilblidigital@uib.no

Vi kan gi deg individuell veiledning og hjelp pr e-post eller telefon, om alt fra tekniske spørsmål om PC/utstyr/programvare til opplæring i de forskjellige verktøyene og hva du kan bruke dem til. Vi tar oss tid til å ta det hele fra grunnen av, og ingen spørsmål er for dumme. 

Vi viser deg også gjerne hvordan du går fram for å delta på opplæringskurs i de nye verktøyene, som arrangeres flere dager i uken fra og med uke 32. Oversikt over hvilke kurs som går når finner du på Læringlabens åpne Mitt UiB-emne Hybrid undervisning og læring høsten 2020.

Kort om undervisning på nett

Mitt UiB

Mitt UiB er UiBs digitale læringsplattform og er navet i all undervisning ved UiB. Det er mange muligheter for å dele undervisningsmateriale digitalt med studentene på emnesidene i Mitt UiB, du kan legge ut skriftlige leksjoner, powerpointpresentasjoner eller annet materiale. 

Vi arrangerer jevnlig innføringskurs i hvordan Mitt UiB fungerer og hvilke muligheter du har. Du finner neste kurs på Mitt UiB-emnet.

Kaltura

Nytt verktøy som ligger integrert i Mitt UiB, hvor du kan ta opptak av din egen skjerm, for eksempel en powerpointpresentasjon el.l., eller spille inn en videoforelesning/muntlig presentasjon ved hjelp av webkamera på din egen pc. Slike videopptak kan du produsere i forkant og senere dele med dine studenter via emnesidene på Mitt UiB. Egne opplæringskurs, se oversikt på Mitt UiB-emnet

Zoom

Verktøy for undervisning og toveis kommunikasjon med studenter i sann tid. Dette verktøyet egner seg best dersom interaktivitet og diskusjoner er viktig for undervisningen. Egne opplæringskurs, se oversikt på Mitt UiB-emnet.

Videonotat

Lar deg ta råopptak av fysisk undervisning i undervisningsrom, som så kan deles med studenter som av smittevernshensyn ikke kan være til stede. Tjenesten oppskaleres i løpet av sommeren slik at til sammen rundt 120 undervisningsrom vil være utstyrt for videonotat. Les mer om videonotat her

Hvordan samarbeide med kolleger digitalt?

I tillegg til e-post eller Skype-telefoni kan vi kommunisere og samhandler med kolleger og andre, ved å bruke Microsoft Teams. Du kan lese mer på IT-avdelingens informasjonsside om Teams, og gjerne melde deg på et opplæringskurs som starter i uke 32/33.

Se oversikt over IT-avdelingens kurs i digital samhandling

 

Kontakt UiBs læringslab

Uansett hva du ønsker hjelp og bistand til, ta kontakt med UiB læringslab på epost: vilblidigital@uib.no og vi skal hjelpe deg igang!