Hjem
UiB læringslab
For ansatte

Råd og hjelp for digital og hybrid undervisning

Regjeringen innførte nye, nasjonale tiltak fra natt til torsdag 9. desember. Fakulteter og fagmiljø må forberede semesterstart 2022 med mer innslag av digital undervisning og undervisning i mindre grupper der det er mulig. Her finner du råd og hjelp til planlegging av digital og hybrid undervisning.

tegnet illustrasjon av seks mennesker foran hver sin laptop med et nettverk av ulike undervisnings-symboler over seg, som globus, forstørrelsesglass, reagensrør, mikroskop etc.. Hovedfargen i bildet er lyseblå.
Hvordan planlegge digital eller hybrid undervisning?
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

  Undervisning og eksamen fullføres i henhold til plan ut semesteret for høsten 2021, men slik at kun annethvert sete benyttes i undervisningsrom.

  Fysisk eksamen gjennomføres med minst en meters avstand og forsvarlig smittevern.

  Fakulteter og fagmiljø må forberede semesterstart med mer innslag av digital undervisning og undervisning i mindre grupper der det er mulig, men slik at studenter som er avhengig av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning

  Fortsette som planlagt, eller endre undervisningsform? 

  Du som underviser må  i samarbeid med institutt og fakultet vurdere om undervisningen på det enkelte emne skal gjennomføres som fysisk eller digital/hybrid undervisning. 

  Om du velger fysisk, digital eller hybrid form avhenger av hensynet til smittevern og plass, men også av hvordan du tenker å legge opp undervisningen og hva du ønsker at studentene skal få ut av økten. For noen typer læringsaktiviteter vil fysisk samling være best egnet, mens for andre typer læringsaktiviteter kan digital undervisning fungere vel så godt. Det vil gjerne være naturlig å prioritere seminarer, gruppeundervisning og andre studentaktive læringsaktiviteter for fysisk undervisning, mens forelesninger eller andre former for mer lærerstyrt undervisning kan gå digitalt.

  Uansett hva du velger, er det viktig å sikre god informasjon til studentene på emnet om hvilken undervisningsform de vil møte.   

  Veiledninger, opplæring og brukerstøtte

  Ønsker du råd og veiledning om hvordan du bør legge opp undervisningen din?

  UiB læringslab har utarbeidet pedagogiske anbefalinger for fysisk versus digital og hybrid undervisning og hvordan du bruker digitale verktøy best mulig for god undervisning og læring. Se våre ressurssider for digital undervisning

  Her finner du også en oversikt over hvilke digitale verktøy som egner seg til ulike formål, med lenke til brukerveiledninger for alle disse. Lenke til brukerveiledninger finner du også i faktaboksen på denne siden.

  Spørsmål og henvendelser kan rettes til UiB læringslab:

  Kontakt brukerstøtte UiB læringslab

  Se også nettkurs for studenter: Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring