Hjem
UiB læringslab
For ansatte

Hvordan skal vi undervise høsten 2021?

Alle ekstraordinære tiltak og begrensninger for undervisning er opphevet fra og med lørdag 25. september. Det vil fortsatt være opp til fakultetene å avgjøre om det skal gjøres endringer eller om undervisningen skal gå som allerede planlagt ut dette semesteret.

Anbefalinger for fysisk, digital eller hybrid undervisning våren 2021
Hvordan skal vi undervise denne høsten?
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

  Avstandskravet på 1 m mellom studenter i undervisningsrom er opphevet, og det er heller ikke begrensninger på hvor mange som kan være samlet for eksempel på lesesaler, bibliotek osv. Dette betyr at man kan gå over til å utnytte full kapasitet i alle undervisningsrom og drive undervisning som normalt her ved UiB. 

  UiB vil så fort som praktisk mulig fjerne alle merkinger og sperringer knyttet til 1-metersregelen, og ordningen med smittevernsvakter avvikles. Det vil imidlertid fortsatt være ekstra fokus på hygienetiltak, blant annet med tilgjengelig håndsprit. 

  Fortsette som planlagt, eller endre undervisningsform? 

  Undervisningsplaner for fysisk vs digital/hybrid undervisning på emner ble lagt mens avstandskrav og begrensninger fremdeles gjaldt, og det vil derfor være opp til fakultetene å bestemme om det skal gjøres endringer i høstens undervisningsplaner nå som alle tiltak er opphevet. 

  Du som underviser må  i samarbeid med institutt og fakultet vurdere om undervisningen på det enkelte emne skal gjennomføres som allerede planlagt, eller om dere skal gjøre om på planene for fysisk vs digital/hybrid undervisning. 

  Om du velger fysisk, digital eller hybrid form avhenger også hvordan du tenker å legge opp undervisningen og hva du ønsker at studentene skal få ut av økten. For noen typer læringsaktiviteter vil fysisk samling være best egnet, mens for andre typer læringsaktiviteter kan digital undervisning fungere vel så godt. Det vil gjerne være naturlig å prioritere seminarer, gruppeundervisning og andre studentaktive læringsaktiviteter for fysisk undervisning, mens forelesninger eller andre former for mer lærerstyrt undervisning like gjerne kan fortsette å gå digitalt.

  Det er uansett viktig å sikre god informasjon til studentene på emnet om undervisningen fortsetter som allerede planlagt, eller om det blir endringer i undervisningsform.   

  Veiledninger, opplæring og brukerstøtte

  Ønsker du råd og veiledning om hvordan du bør legge opp undervisningen din videre utover i semesteret?

  UiB læringslab har revidert pedagogiske anbefalinger for fysisk versus digital og hybrid undervisning og hvordan du bruker digitale verktøy best mulig for god undervisning og læring. Se våre nye ressurssider for digital undervisning

  Her finner du også en oversikt over hvilke digitale verktøy som egner seg til ulike formål, og lenke til brukerveiledninger for alle disse. Lenke til brukerveiledninger finner du også til høyre her på denne siden.

  Spørsmål og henvendelser kan rettes til utvidet brukerstøtteteam i UiB læringslab:

  Kontakt brukerstøtte UiB læringslab

  Se også nettkurs for studenter: Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring