Hjem
UiB læringslab
For ansatte

Hvordan skal vi undervise i høst?

Hvordan skal du som underviser planlegge for fysisk versus digital undervisning denne høsten? Hvilke digitale læringsverktøy egner seg for ulike undervisningsformer, hva er viktig å tenke på når det gjelder personvern og hvor kan du få opplæring og brukerstøtte?

Råd til UiBs undervisere om undervisning høsten 2020
Foto/ill.:
Colourbox

Heldigital undervisning 9. - 22. september: 

All undervisning skal gjennomføres digitalt de neste 10 dagene. Vi anbefaler bruk av Zoom for sanntids undervisning inkludert mulighet for dialog og interaksjon med studenter. Les fortøpende oppdateringer og anbefalinger på Mitt UiB

Etter 22. september: 

Selv om UiB formelt har gjenåpnet campus, vil gjeldende smittevernregler ved UiB fortsatt legge begrensninger på hva slags undervisning som kan gjennomføres fysisk, hvilke rom som kan brukes og hvor store gruppene kan være. Det vil derfor være behov for å fortsatt gjennomføre deler av høstens undervisning digitalt.

Vi skal prøve å gi deg som underviser en oversikt over regler som gjelder, verktøy som kan brukes til ulike undervisningsformål og hvor du kan få opplæring og brukerstøtte både i forkant av semesterstart og utover høsten.

Pedagogiske anbefalinger, brukerveiledninger og oversikt over opplæringstilbud fra UiB læringslab finner du samlet på åpent Mitt UiB-emne:

Felles prinsipper for undervisning 

Det er vedtatt felles prinsipper for undervisning høsten 2020:

  • Vi skal tilby så mye fysisk undervisning i høst som romkapasitet og retningslinjer for smittevern tillater, det vil si at vi kan undervise i grupper opp til 100 personer. Men undervisning i så store grupper bør som hovedregel unngås.
  • Undervisning som ikke kan gjennomføres fysisk, skal gjennomføres digitalt.
  • Førsteårsstudenter og studenter på fag/emner som omfatter ferdighetstrening og praktisk øving i laboratorier og spesialrom osv skal prioriteres, det samme gjelder for emner som omfatter klinisk praksis og skikkethetsvurdering
  • Vi skal tilstrebe at den fysiske og den digitale undervisningen skal understøtte hverandre, les mer om dette under. 

Smittevernsreglene stiller krav om minimum 1 meters avstand mellom hver person. Dette betyr at antall personer som kan være samlet i de ulike undervisningsrommene er halvert i forhold til den kapasiteten som står oppført i romoversikt/timeplanleggingssystemet. 

Smittevern i fysisk undervisning

Ansvar for smittevern i forbindelse med fysisk undervisning hviler i hovedsak på studentene selv, og det vil også være egne smittevernsvakter tilstede de første ukene. Som underviser har du ansvar for smittevern når du bruker teknisk utstyr i undervisningsrommene, og vi ber deg også hjelpe til med å minne studentene om de generelle reglene. Les mer:

Opptaksutstyr med strømmemuligheter i en rekke undervisningsrom

En rekke nye undervisningsrom er utstyrt med tjenesten videonotat for opptak/strømming av fysisk undervisning. Opptak med strømming bestilles via emnet i Mitt UiB og tilgjengeliggjøres for studentene samme sted.

Strømming er en tilleggstjeneste som sørger for at undervisningen som tas opp også leveres direkte i sanntid til studenter/grupper av studenter som ikke kan være fysisk tilstede på campus. Opptaket som er bestilt og som starter automatisk, blir samtidig strømmet. Strømmet undervisning er enveis og tilbyr ingen interaksjon mellom de som følger undervisning hjemme og de som er til stede på campus.

OPPDATERING 8. SEPTEMBER:

Det pågår fortsatt teknisk arbeid med å ferdigstille installasjonen for videonotat med strømming i noen av undervisningsrommene. Videnotat vil ikke være tilgjengelig i disse rommene mens arbeidet pågår.  

Se oppdatert liste over hvilke rom dette gjelder.

Har du spørsmål? Kontakt  UiB læringslab via UiB Hjelp.

Personvernregler ved videoopptak og strømming

Dersom du skal gjøre opptak av fysisk undervisning for å kunne legge ut på Mitt UiB i etterkant, eller ønsker å strømme undervisningen direkte i sanntid, må du gjøre deg kjent med nye og reviderte retningslinjer for personvern i digital undervisning. Det er også utarbeidet egne retningslinjer som gjelder for digital, klinisk undervisning og behandling i helseprofesjonsfagene.

Les mer om UiBs retningslinjer for personvern i undervisning

Fysisk, digital eller hybrid undervisning?

Seminarer, gruppeundervisning og andre formater som vektlegger studentaktiv læring, dialog, samarbeid og tilbakemelding skal i følgende de felles vedtatte prinsippene prioriteres for fysisk undervisning. Har du store studentgrupper på et emne må du vurdere hvilken undervisning som kan gjennomføres fysisk, og hvilken som bør tilrettelegges digitalt. 

Om undervisningen skal foregå fysisk, digitalt eller i visse tilfeller som en hybrid løsning, må også vurderes ut fra hva du som underviser ønsker at studentene skal gjøre og hva de skal få ut av undervisningsøkten. For noen typer læringsaktiviteter vil fysisk samling være best egnet, mens for andre typer læringsaktiviteter kan digital undervisning fungere vel så godt. 

Frem mot semesterstart vil Universitetspedagogene og UiB læringslab tilrettelegge veiledninger og pedagogiske anbefalinger for et høstsemester med blandede undervisningsformer på åpent Mitt UiB-emne: Hybrid undervisning og læring høsten 2020

Veiledninger, opplæring og brukerstøtte

Brukerveiledninger

Veiledning og anbefalinger for bruk av for videoverktøyene Kaltura, Zoom og Videnotat finner du samlet på Mitt UiB-emnet: Hybrid undervisning og læring høsten 2020. Snarvei til brukerveiledninger for hvert verktøy:

Kurs og opplæring

UiB læringslab, IT-avdelingen og Universitetspedagogene tilbyr kurs og opplæring i ukene rundt semesterstart og videre utover høsten, både i hvordan du bruker de ulike verktøyene og i pedagogisk tilrettelegging for digital- og hybrid undervisning. Se samlet oversikt over datoer for kurs og opplæring.

Studentene vil også få tilbud om et eget Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring. Kurset vil bli tilgjengelig for studentene ved semesterstart, og det vil være en fordel om undervisere ved UiB også gjør seg kjent den informasjonen studentene får her. 

Brukerstøtte

Alle spørsmål og henvendelser kan rettes til et utvidet brukerstøtteteam via UiB Hjelp. 

Kontakt brukerstøtte UiB læringslab