Hjem
UiB læringslab

Kartlegging og revisjon av programvare i Tredjepartsportalen

Skjermdump av Tredjepartsportalen apps.uib.no
Foto/ill.:
UiB læringslab

Tredjepartsportalen gir studentene tilgang til programmene de trenger i forbindelse med studiene, raskt, selvbetjent og integrert i Mitt UiB. I januar 2021 lanseres den til alle studenter ved UiB. Les og se mer om Tredjepartsportalen her. 

 

Evaluering og revisjon av tilbudet våren 2021

Ved slutten av vårsemesteret vil det gjennomføres en evaluering av faktisk bruk og tilbudet revideres. Da vil det også gis mulighet til å melde inn nye behov og ønsker.  

 

Kartlegging av behov for programvare høsten 2020

Høsten 2020 kartlegges behov for programvare til bruk i undervisning og vurdering ved alle fakultet ved UiB. Det vil komme en henvendelse til deg og ditt fagmiljø i løpet av oktober.

Med kartleggingen ønsker vi å få en oversikt både over dagens behov og over de fremtidige behovene som identifiseres i arbeidet med utvikling og redesign av studieprogram og emner.

Tilbudet i Tredjepartsportalen må imidlertid bygges trinnvis, og alle innmeldte behov vil trolig ikke kunne integreres allerede våren 2021. I første omgang vil følgende tilbud prioriteres:

  • Eksisterende/etablert programvare
  • Programvare som er aktuell for alle/store grupper studenter
  • Programvare som er innarbeidet som læringsmål på emne/studieprogram
  • Windows-basert programvare

Det tas forbehold om at ikke hele tilbudet vil kunne være tilgjengelig fra semesterstart 2021. Ved slutten av vårsemesteret vil det gjennomføres en evaluering av faktisk bruk og tilbudet revideres. Da vil det også gis mulighet til å melde inn nye behov. Eventuelle kostnader knyttet til nye behov for programvare må på nåværende tidspunkt dekkes av fagmiljøene.

Mål: Programvare for å fremme læring 

Målet med kartleggingen er å få en oversikt over dagens og fremtidens behov. Det er ikke nødvendigvis enkelt å forutse hva hvilken programvare som skal brukes på sikt - men for å stimulere til diskujon kan en for eksempel ta utgangspunkt i hvilken digital kompetanse studentene skal få gjennom studieløpet (og herunder hvilke programmer). En del fellesprogrammer for alle studenter er listet opp i faktaboksen til høyre. 

Praktisk gjennomføring av kartleggingen 

Kartleggingen gjennomføres fakultetsvis. Fagmiljøene melder inn konkrete behov og ønsker for program til portalen via felles skjema i løpet av november (jfr. interne frister).   

Hva skjer etter kartleggingen høsten 2020?  

Prioritering av tilbud for våren 2021
Det vil tidlig desember gjøres en prioritering av hva som er praktisk mulig å tilby våren 2021, både i lys av føringer fra fakultetene og hva som er teknisk mulig (se faktaboks). Informasjon om hvilken programvare som blir prioritert kommer fra ditt fakultets superbruker når det er klart.  

Testing av at programvaren fungerer som den skal
Faglig og administrativ kontaktperson vil i desember/januar være ansvarlig for å kvalitetssikre at programmet fungerer som ønsket før det gjøres tilgjengelig Tredjepartsportalen.

Bruk av programvare i undervisning
Når tjenesten er lansert og programvaren er på plass kan emneansvarlig velge å sette opp en liste over relevant programvare på emnet i Mitt UiB.  Studentene har tilgang til hele utvalget via Tredjepartsportalen på apps.uib.no.