Hjem
UiB læringslab
Bestillingsveileder

Bestille videoproduksjon

For å kunne hjelpe deg best mulig, trenger vi en del informasjon om prosjektet ditt. Her finner du en veiledning for hva du bør inkludere i en forespørsel. 

Hovedinnhold

Det vil variere hvor detaljert du kan svare på alle punktene under, men de viser hva du bør ha tenkt gjennom. Kort oppsummert må vi vite hvem som skal se videoen, og hvorfor de skal se den. I tillegg trenger vi en del praktisk informasjon rundt prosjektet.

1. Formål

Hva ønsker du å oppnå med produksjonen? Er det f. eks. koblet til et bestemt kurs, kan videoen knyttes til bestemte læringsmål eller aktiviteter, eller skal du presentere resultater av et forskningsprosjekt? Kanskje du ønsker å dokumentere feltarbeid som senere skal brukes i en vieo om forskningsprosjektet?

2. Målgruppe

Hvem er hovedmålgruppen for produksjonen? Husk å spisse deg inn mot en konkret målgruppe, så videoen treffer der den skal. Målgruppen er som regel gitt når det er snakk om et konkret kurs for studenter, men den er ofte mindre tydelig når det er snakk om forskningsformidling.

3. Budskap

Hva ønsker du å formidle gjennom denne videoen? Hvilke hovedpunkter er viktigst å få tydelig frem?

4. Hvorfor ønsker du å bruke video?

Video er et audiovisuelt medium, med mange pedagogiske muligheter. Men det kan ofte finnes alternativer som både kan brukes i tillegg til eller i stedet for en video. Hvorfor tenker du at video er best egnet for å oppnå det du ønsker?

6. Distribusjon

Hvordan har du tenkt å publisere videoen? Hvilke distribusjonskanaler har du sett for deg å bruke?

7. Tidsperspektiv

Når må produksjonen være ferdig? Og hvor mye tid har du til å sette av til dette prosjektet?