Hjem
UiB læringslab
Styring og ledelse i UiB læringslab

Styring og ledelse

UiB læringslab har flere satsningsområder og prosjekter knyttet til utvikling av undervisning og vurdering og for området formidlingsutvikling. UiB læringslab har en styringsgruppe og er ellers matriseorganisert med ansatte fra flere avdelinger.

Hovedinnhold

Etter nedleggelse av UiB læringslab-programmet i juni 2022 har UiB læringslab fått en styringsgruppe som beslutter overordnet retning for arbeidet i laben. (For oversikt over styringsgruppens medlemmer, se faktaboks.)

Store prosjekter

  • DIGI-prosjektet (Digital forståelse, kunnskap og kompetanse) koordinerer arbeidet med å levere emner som skal gi digital kompetanse til UiBs studenter og ansatte. Prosjektet ledes av seniorrådgiver Magnus Svendsen Nerheim
  • Emneutvikling. Et prosjekt der UiB læringslab i samarbeid med Gruppen for universitetspedagogikk tilgjengeliggjør ressurser for emneansvarlige og andre som jobber med redesign eller nyutvikling av emner. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Cecilie Boge
  • Forum for undervisningsledere. Skal etablere en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving for undervisningsledere ved UiB. Prosjektet ledes av seniorrådgiver Kari Bjørgo Johnsen.
  • Ny kunnskapskanal. Prosjekt i samarbeid med UiS, UiT og HVL for å etablere en plattform for formidling av digital innhold fra utdanningsinstitusjonene. Prosjektleder er Ingrid Spildo Nordhuus