Hjem
Styre og ledelse
Valgperioden 1.8.2017-31.7.2021

Universitetsstyrets medlemmer

MedlemmerVaramedlemmer
Rektor Dag Rune OlsenProrektor Margaret Hagen
Fast ansatte  i undersvisnings- og forskerstilling: 
Kjersti Fløttum
Petter Erling Bjørstad
1. Inga Berre
2. Nina Langeland
Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling
(1.8.2020-31.7.2021):
 
Runa Falck

1. Thomas Stevenson
2. Victoria Røyseth

Teknisk/administrativt ansatte: 
Jørgen Melve1. Randi Heimvik
2. Kristin Kalvik
3. Frode Randal
Studentene (1.8.2020-31.7.2021): 
Cora Gabrielle Møller Jensen1. Anni Karin Rambek
2. Lise Carlsen
 
  
Gard Aasmund Skulstad Johanson1. Erlend S. Grønvold
2. Stian Torset
 
Eksterne medlemmer: 
Hanne Foss Hansen
Bjørn K. Haugland
Marianne Møgster
Bjørn Østbø
1. Marit Warncke
2. Sven Marius Urke


Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret og Sekretariat for universitetsledelsen er sekretariat for styret.