Hjem
Styre og ledelse
Valg til universitetsstyret

Rektorkandidater

Det sentrale valgstyret har godkjent forslag til rektorkandidater.

Hovedinnhold

Det sentrale valgstyret har i møte 8.2.2021 fattet følgende vedtak:

Det sentrale valgstyret viser til Universitetsstyrets vedtak i sak 103/20 om å opprette en søkekomite for rektorvalget i 2021. Søkekomiteen kunne på selvstendig grunnlag foreslå kandidater for valgstyret. Søkekomiteen har overfor Det sentrale valgstyret foreslått to rektor- og prorektorkandidater:

  • Rektorkandidat Oddrun Samdal med prorektorkandidat Nils Gunnar Kvamstø.
  • Rektorkandidat Margareth Hagen med prorektorkandidat Pinar Heggernes.

Det sentrale valgstyret ved Universitetet i Bergen godkjenner søkekomiteens forslag på rektor- og prorektorkandidat.

For øvrig har Matias Alexander Birkeland, Lilya Budaghyan, Bendicte Carlsen, Synnøve Fluge, Øyvind Frette, Tore Furevik, Leif Ove Larsen, Sigrid Eskeland Schütz og Eirik Vassenden foreslått Margareth Hagen som rektorkandidat og Pinar Heggernes som prorektorkandidat.