Hjem
Styre og ledelse

Hovedinnhold

Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret våren 2021

Valg til universitetsstyret

Våren 2021 skal det velges rektor og prorektor og nye medlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2021 - 31.7.2025.

Valg av rektor og prorektor

Rektor og prorektor skal velges som par.

Forslagsfrist: mandag 8. februar 2021 kl 12.00.
Valgperiode: 22.-25. mars 2021.  Valget begynner 22. mars kl 9.00 og avsluttes 25. mars kl 12.00.

Hvordan fremme forslag til rektorkandidater

 • forslaget må inneholde kandidater til både rektor og prorektor
 • rektor må ha professorkompetanse
 • forslaget være skriftlig og underskrevet av minst fem ansatte og/eller studenter med stemmerett. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Det kan foreslås både interne og eksterne rektorkandidater.

Forslagene sendes Det sentrale valgstyret, Sekretariat for universitetsledelsen per e-post til valgstyret@uib.no

Det er oppnevnt en søkekomite for rektorvalget. Forslag eller tips til kandidater kan også sendes søkekomiteen på e-post rektorvalg2021@uib.no .
Se informasjon om søkekomiteen.
 

Ny forslagsfrist for midlertidig ansatte i unvervisnings- og forskerstilling (gruppe B) - 26.mars kl.12.00

Siden det innen fristen 12. mars ikke var kommet inn nok forslag til gruppe B, har valgstyret satt ny frist for å foreslå kandidater til 26. mars kl.12.00

Hvordan fremme forslag til

 • forslaget må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.  Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • forslaget må være skriftlig.
 • forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • de foreslåtte kandidatene må være valgbare (ha stemmerett).
 • foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.

Forslag sendes til valgstyret@uib.no 

Valg av medlemmer til universitetsstyret - forslagsfrist 12. mars

Til universitetsstyret skal det velges:

 • to medlemmer og minst 2 varamedlemmer av og blant gruppe A (representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling/ansatte på åremål)
 • ett medlem og minst 2 varamedlem av og blant gruppe B (representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling)
 • ett medlem og minst 2 varamedlem av og blant gruppe C (representanter for teknisk og administrativt ansatte).

Det blir separate valg for gruppe A, B og C, men de holdes samtidig.

Forslagsfrist: Fredag 12. mars 2021 kl 12.00

Valgperiode: 22.-27. april 2021. Valget begynner 22. april kl 9.00 og avsluttes 27. april kl 12.00.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til universitetsstyret

 • forslaget må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. (gruppene A, B og C utgjør hver sin valgkrets). Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • forslaget må være skriftlig.
 • forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • de foreslåtte kandidatene må være valgbare (ha stemmerett).
 • foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • forslaget må ha kommet inn innen 12. mars kl. 12.00

Forslagene sendes Det sentrale valgstyret, Sekretariat for , per e-post til valgstyret@uib.no

For studentene (gruppe D) har Studentparlamentet fått delegert ansvar for kunngjøring av valget.