Hjem
Styre og ledelse
Livslang læring

Handlingsplan for livslang læring

Bærekraften i velferdssamfunnet avhenger av at flest mulig står i jobb.

Forsidebilde av to personer som diskuterer
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Bærekraften i velferdssamfunnet avhenger av at flest mulig står i jobb. Meld. St. nr. 14 (2019–2020) Kompetansereformen markerer en ny satsing på livslang læring der myndigheter, partenei arbeidslivet og utdanningssektoren utvikler gode og relevante tilbud slik at ingen skal gåut på dato i norsk arbeidsliv.

Universitetet i Bergen har på lik linje med alle UH-institusjoner et ansvar for å tilby livslang læringfor å møte samfunnets behov. Som del av Universitetet i Bergens målsetting om å skapefremragende forskningsbasert utdanning, skal innovasjon og utvikling av livslang læring prioriteres.

Les Handlingsplan livslang læring 2021-2025.pdf