Hjem
Lektorsenteret

Tilrettelegging i praksis

Hvis du har en funksjonsnedsettelse, sykdom eller andre særskilte behov som gjør det utfordrende for deg å gjennomføre praksis, kan du ha rett på tilrettelegging.

Hovedinnhold

Praksisperiodene ved UiB er intensive og arbeidskrevende. Som student ved UiB, kan du ha behov for å søke om tilrettelegging for at du skal kunne gjennomføre praksis. Du må sende en skriftlig søknad om dette, og hver søknad blir behandlet individuelt.

UiB har avtaler med en rekke ulike praksissteder, og mulighetene for tilrettelegging avhenger av om det finnes praksissteder som tilbyr tilretteleggingen du har behov for. Muligheten for å kunne tilby tilrettelegging i praksis vil derfor kunne variere fra studieprogram til studieprogram. Det vil også kunne være varierende muligheter for tilrettelegging i enkelte geografiske områder.

Vilkår

 • Dokumentert sykdom som påvirker gjennomføringen av praksis
 • Funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov som påvirker gjennomføringen av praksis

Forutsetninger for tilrettelegging

 • Søknad om tilrettelegging må sendes inn så tidlig som mulig for å sikre at vi kan behandle søknaden din innenfor perioden for praksisutplassering på de respektive emnene.
 • Du må fremlegge dokumentasjon på ditt særskilte behov.
 • Hvis du får innvilget tilretteleggingen du søker om, må dette resultere i at du kan gjennomføre praksis innenfor rammene til emnebeskrivelsen og praksisreglementet.
 • UiB tildeler et praksissted som kan tilby tilretteleggingen innenfor de rammene som er satt.

Faglige krav og tilrettelegging

Tilrettelegging av praksis kan kun innvilges så lenge de faglige kravene for praksisperioden fortsatt oppfylles. Tilretteleggingen kan ikke gå utover faglige krav og eventuelle progresjonskrav.

Tilrettelegging kan bli innvilget innenfor følgende rammer:

 • Du må ha like mange praksisdager i uken som beskrevet i emnebeskrivelsen for den aktuelle praksisperioden.
 • Du må ha like mange undervisningstimer som beskrevet i emnebeskrivelsen/praksisreglementet.
 • Du må ha like mange veiledningstimer som beskrevet i emnebeskrivelsen/praksisreglementet.
 • Din tilrettelegging må ikke gå utover samarbeidet med veileder og medstudenter.

Særskilt for lektorutdanningene:

 • I langpraksis må du gjennomføre praksisloggen som beskrevet i emnebeskrivelsen for praksisperiodene.
 • Du må delta på relevante møter på praksisskolen. Praksisskolen kan etter direkte avtale gi fritak fra noen møter, så lenge de ikke er nødvendig for å oppnå en full praksisdag, eller at fraværet går utover samarbeidet med veileder, medstudenter og så videre.