Hjem
LHBTIS-levekår 2020

Prosjektgruppen - informasjon fra prosjektperioden

Prosjektgruppen var flerfaglig (sosiologi, medievitenskap og psykologi), og medlemmene kom fra tre forskningsinstitusjoner – Universitetet i Bergen, Nordlandsforskning og NTNU.

Regnbuefarger
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold


 

Norman Anderssen (dr.psychol.) er professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Bergen, og er også knyttet til Allmennmedisinsk forskningsenhet i NORCE Norwegian Research Centre. Hans forskningsfelt er befolkningens holdninger til LHBTIS-personer og helse- og levekår blant LHBTIS-gruppene og andre utsatte grupper (barnevernsbarn, pasienter innen psykisk helsevern). Han var prosjektleder for «Seksuell orientering og levekår» som ble ferdigstilt i 2013, og har vært hovedveileder for fem ph.d.-grader, hvorav to med LHBTIS-relaterte temaer (Hilde Slåtten i 2016, Ragnhild Hollekim i 2016). Anderssen har også omfattende erfaring med forskningsadministrasjon etter to perioder som instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og fra deltakelse i programstyrer i FORTE (et av Sveriges forskningsråd) og Norges forskningsråd.

 

Helga Eggebø (ph.d) er forsker II ved Nordlandsforskning og har doktorgrad i sosiologi fra UiB. Eggebø har bred forskningserfaring innenfor velferd, likestilling, kjønnsmangfold og seksuell orientering. De siste årene har hun vært prosjektleder for forskningsprosjektene «Skeiv på bygda»,«Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn» og ledet arbeidet med rapporen «Skeive livsløp». Eggebø har også arbeidet med ande prosjekter som omhandler levekår og livskvalitet for ulike utsatte grupper, blant annet eldre omsorgsmottakere og migranter. Hun er dessuten en engasjert formidler med omfattende foredragsvirksomhet og populærvitenskapelige publikasjoner.


 

Elisabeth Stubberud (ph.d) jobber som postdoktor ved NTNU, har doktorgrad i kjønnsforskning fra NTNU, og har tidligere vært seniorrådgiver på likestillingssenteret KUN. Stubberud har blant annet forsket på tema knyttet til migrasjon, kjønn og seksualitet, hatefulle ytringer, og har jobbet utstrakt med interseksjonalitet som en del av sitt doktorgradsarbeid. Hun har erfaring fra lignende prosjekter, og leder for tiden et Bufdir-finansiert prosjekt om enslige mindreårige asylsøkere som er LHBTIS-personer og er også involvert i et prosjekt om unge skeives bruk av kommunale helsetjenester. Videre har hun erfaring med prosjekter om urfolk som er LHBTIS-personer, forebygging av kjønnsbasert vold, og utlendingsrett. Stubberud har også ledet et prosjekt om undervisning om kjønn og seksualitet i skolen.

 

Medarbeidere i ulike deler av det samlede prosjektet:

  • Fredrik Langeland, seniorrådgiver, KUN
  • May-Britt Sande, førstekonsulent, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
  • Øystein Holmelid, vit.ass., Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergeb
  • Elise Halvorsen, mastergradsstudent, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen