Hjem
LHBTIS-levekår 2020

Om "LHBTIS"

LHBTIS er en samlebetegnelse for ulike grupper basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. LHBTIS-betegneslen er stadig i en viss utvikling.

Ordsky LHBTIS
Foto/ill.:
May-Britt Sande, UiB

Hovedinnhold

Om "LHBTIS"

De fleste er kjent med den opprinnelige forkortelsen LHB som står for lesbisk, homofil og bifil. Det har også blitt mer vanlig å inkludere «T» for transpersoner. Denne måten å kategorisere skeive mennesker som enten lesbisk, homofil, bifil eller trans på, har sine begrensninger, og blir i økende grad ansett som utilstrekkelig både blant skeive selv og i vitenskapelig kontekst. Noe av problemet er at disse kategoriene ikke representerer mangfoldet av seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk og kroppslig kjønnsutvikling, og utelukker dermed individuelle nyanser som kan oppleves som essensielt for den enkeltes identitet. Kategoriene kan dermed regulere oss inn i visse leve- og tankesett som oppleves som unaturlig og begrensende. Det er derfor blitt vanlig å utvide denne forkortelsen til å også inkludere begrepene «I» for interkjønn og «S» for skeiv (noen ganger brukes «Q» for queer, men vi foretrekker «S» for skeiv).

I Norge er ikke interkjønn brukt, men internasjonalt viser I-en til variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. Besøk gjerne Bufdirs ordliste for nærmere beskrivelse av begrepene.