Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

DISPUTAS

Disputas: Stig Jarle Helset – norsk språkvitskap

Stig Jarle Helset disputerer for ph.d.-graden fredag 18. august

Tittel på avhandlinga:

Norm og røyndom.

En statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket
 

Opponentar:

 1. opponent: professor Paul Kerswill, University of York

 2. opponent: professor Unn Røyneland, Universitetet i Oslo

Leiar av komitéen er professor Torodd Kinn, Universitetet i Bergen.

 

Settedekan Johan Myking vil leie disputasen.

 

 Interesserte er velkomne!