Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Disputas: Pernille Fiskerstrand – nordisk fagdidaktikk

Pernille Fiskerstrand disputerer for ph.d.-graden fredag 25. august

Pernille Fiskerstrand disputerer for ph.d.-graden fredag 25. august med avhandlingen

”Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag”

Opponentar:

1. opponent: Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo

2. opponent: Docent Mona Blåsjö, Stockholms universitet

Leiar av komiteen er førestamanuensis Heming Gujord, Universitetet i Bergen.

Settedekan Matti Wiik vil leie disputasen.

 

Interesserte er velkomne!