Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Konferanse 25.-27. mai

Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis

Konferansen blir en bred mønstring av teatervitenskapelig kompetanse på tvers av scenekunstneriske disipliner og teoretiske orienteringer, og arrangeres i samarbeid mellom sentrale norske scenekunst-, forskning- og utdanningsinstitusjoner med LLE og BIT Teatergarasjen som vertskap.

Illustrasjonsfoto

Åpningsarrangementet går av stabelen 25. mai kl. 12.00-14.00 i Universitetet aula med kunstneriske innslag og bidrag fra ulike teaterinstitusjoner og teatervitenskapelige fagmiljøer.

Konferansen foregår ellers på Sydneshaugens skole med mer enn 40 innlegg og presentasjoner innenfor følgende temaer:

  •          Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer
  •          Forskningsmetodikk
  •          Dramaturgi
  •          Rom og sted
  •          Scenekunst og sosiale virkeligheter
  •          Deltakelse
  •          Teaterhistoriografi

For mer detaljert informasjon om konferansen og programmet, se www.teatervitenskapeligdugnad.com

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Østfold, Kunsthøgskolen i Oslo, OsloMet-Storbyuniversitetet, Danse- og teatersentrum, Kulturtanken, BIT Teatergarasjen, Black Box teater og Teaterhuset Avantgarden. Støttet av Norsk kulturråd.