Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ny bok

César Vallejos Trilce i norsk gjendiktning

César Vallejos banebrytende diktsamling Trilce fra 1922 foreligger nå på norsk i professor Gisle Selnes' gjendiktning.

César Vallejo
César Vallejo
Foto:
Juan Domingo Córdoba

César Vallejo (1882 - 1938) var en peruansk forfatter og poet. Til tross for at han bare skrev fire diktsamlinger regnes han for å være en av de store poetiske innovatørene i det forrige århundre, og Trilce representerer et vendepunkt i den det 20. århundrets spanskspråklige lyrikk. Med Selnes' gjendiktning, utgitt på Kolon Forlag, foreligger Trilce for første gang i sin helhet på et skandinavisk språk.

Forlaget gir følgende omtale av boken:

"César Vallejos Trilce er en revolusjonerende diktsamling fra det store moderniståret 1922. Den uoversettelige tittelen står som veiviser inn til et poetisk univers der erotiske, eksistensielle og politiske forbindelser brytes opp og kobles sammen til hittil ukjente konstellasjoner. På grunn av sitt kompromissløse poetiske språk, preget av neologismer og vågale syntaktiske og tematiske konstruksjoner, har Vallejo aldri fått et like stort publikum som Pablo Neruda eller Octavio Paz. Likevel har han staket ut nye retninger og satt dype spor etter seg i det 20. århundrets diktning. Samlingens 77 dikt er satt som parallell spansk og norsk tekst, kommentert og utstyrt med et etterord av gjendikter Gisle Selnes."

Vallejo døde i et relativt anonymt eksil i Paris i april 1938. Les mer om Vallejo i Encyclopædia Britannica.