Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

FoU-tiltak

Norsk som andrespråk har etablert FOU-prosjektet "NINjA Norsk i akademia (Norwegian in Academia)". Informasjon om prosjektet finnes på denne siden.