Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

LLE

Anders Fagerjord ny instituttleder ved LLE

Anders Fagerjord tiltrådte stillingen 1. november 2018. Alle ansatte ved LLE ønsker Fagerjord velkommen!

Ander Fagerjord
Anders Fagerjord
Foto:
Eva Lene Østensen

Anders Fagerjord tok dr.art.-graden i medievitenskap ved Universitetet i Oslo i 2003. Etter to år som postdoktor ble han ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, en stilling han innehadde fram til november 2018. Fra 2009 til 2012 var han undervisningsleder og nestleder ved dette instituttet, og i 2016 ble han leder for Centre for Research on Media Innovations. Fagjord har innehatt 20 % stilling som første­amanuensis II i mediefag ved Universitetet i Bergen og ved NTNU (avdeling Gjøvik), og han har vært programsesnor i digital kultur ved LLE.

Fagerjord har utgitt en rekke vitenskapelige publikasjoner innenfor fagfeltet digital humaniora, og han har deltatt i flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. For tiden er han prosjektleder for det NFR-finansierte forskningsprosjektet Streaming the Culture Industries, som løper fram til 2021.

Avtroppende instituttleder Johan Myking går tilbake til forskerstilling i nordisk språk. Han skal blant annet utføre arbeid for Språksamlingane, som LLE nå har overtatt ansvaret for.