Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Disputas – Berit Westergaard Bjørlo – Kunsthistorie

Berit Westergaard Bjørlo disputerer for ph.d.-graden fredag 7. desember

Tittel på avhandlingen:
 

Ord og bilder på vandring. Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst

Opponenter:

1. opponent: professor Nina Christensen, Aarhus Universitet

2. opponent: førsteamanuensis Anne Skaret, Høgskolen i Innlandet

 

Leder av komiteen er førsteamanuensis Jørgen Bakke, Universitetet i Bergen

Settedekan Anders Fagerjord vil lede disputasen.

 

Interesserte er velkommen!

Pressemelding: uib.no/nye-doktorgrader