Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Minnestudier

Bidrag fra LLE i nytt standardverk om førmoderne nordiske minnestudier

I de senere årene er minnestudier blitt stadig mer aktuelt også for de som forsker på Skandinavia i vikingtiden og i middelalderen. Det velrennomerte tyske forlaget de Gruyter har nylig gitt ut «Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies», med bidrag fra tre av LLEs forskere.

Bilde av alterbordforside i Kinsarvik kirke
Alterbordforside (antemensale) i Kinsarvik kirke. Dekorering av alterbordforsider spilte en viktige rolle i den nordiske middelalders kirkelige kunst, og er omtalt i Laugeruds kapittel «Visual Culture».
Foto:
Bokillustrasjon

I boken, som har undertittelen «Interdisciplinary Approaches», skriver nærmere 80 internasjonalt anerkjente forskere fra ulike fagområder om emner innenfor litteratur, forestillinger, visuelle uttrykks­former og materiell kultur.  Bidragene fra LLE er:

Førsteamanuensis Henning Laugerud er representert med to kapitler: «Visual Culture» og «Medieval Architecture», det siste sammen med Hans Henrik Lohfert Jørgensen. Professor Aidan Conti har skrevet et kapittel om «Medieval Latin». Professor emerita Else Mundal har kalt sitt bidrag «Origins», og det handler blant annet om fortellinger om familiers og nasjoners tilblivelse.

«Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies», som teller i alt 1120 sider, er utgitt i serien «De Gruyter Reference». Les mer om boken fra denne lenken.