Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ny bok

Gjert Vestrheim: "Klassisk retorikk"

Boken gir en grunnleggende innføring i de sentrale begrepene i gresk og romersk retorikk og viser hvordan de også kan brukes til å forstå vår egen tids retorikk.

Rafaels maleri Skolen i Athen
Rafel's "Skolen i Athen"
Foto:
UiB.no

Fra forlagets omtale av boken:

"Retorikk er ikke bare en praktisk ferdighet, men også et fag: læren om hvordan overtalelse finner sted. Dette faget ble etablert av Aristo­teles (384-322 f.Kr.) og hans verk er fortsatt grunnleggende i retorikkstudiet; her finner vi blant annet læren om de tre overtalelsesmidlene, etos, patos og logos.

Fra antikken og frem til 1800-tallet var retorikken et viktig skolefag og et sentralt dannelses­innhold, i første rekke formidlet gjennom romerne Cicero og Quintilian. I vår egen tid har retorikken fått en renessanse både i skoleverket og i offentligheten, og retorikkstudiet har spredt seg til nye felter og utviklet nye metoder. Store deler av begrepsapparatet går likevel fortsatt tilbake til grekerne og romerne, og for å forstå det må vi gå til kildene". Du kan lese mer om boken fra denne lenken.

Gjert Vestrheim er professor i klassiske fag (gresk).