Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Open Access

«Teatervitenskapelige studier» relanseres i Open Access

Den nettbaserte utgaven skal være en kanal for åpen publisering av original teatervitenskapelig forskning, og kom med sitt første nummer 2. januar 2019.

Fra DNS oppsetning av Gjengangere
Fra Den Nationale Scenes oppsetning av "Gengangere" i 1992. Pål Øverland var regissør.
Foto:
Hans Jørgen Brun

Det første nummeret byr på tre artikler, som hver for seg representerer nye innsikter på ulike teater­vitenskapelige områder. Ole Marius Hylland, seniorforsker ved Telemarksforskning, har skrevet om kontekster og kriterier i teaterkritikkens barndom. Professor Tor Trolie (LLE) har undersøkt hvordan Henrik Ibsens skuespill «Gengangere» har vært satt opp på ulike måter i tidsspennet mellom 1890 og 2011, og professor Knut Over Arntzen (LLE) har skrevet om den teaterhistoriske avantgarden i Norge i perioden 1920-1950.

«Teatervitenskaplige studier» ble utgitt som et papirbasert vitenskapelig tidsskrift fram til 1990, og blir nå relansert som Open Access-kanal med Tor Trolie som hovedredaktør. Ellen Karoline Gjervan (NTNU) og Ragnhild Gjefsen (UiB) har vært nummerredaktører for det første nummeret.

Nettutgaven vil gi umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innholdet, ut fra prinsippet om at forskning skal gjøres fritt tilgjengelig for allmennheten og gi økt global utveksling av kunnskap. Tidsskriftet kan hentes fra denne lenken. Se også tidsskriftets forfatterinstruks.