Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Prøveforelesning: Ingrid Nestås Mathisen – Nordisk språk og litteratur

Ingrid Nestås Mathisen prøveforeleser for ph.d.-graden torsdag 17. januar

 

Oppgitt emne:

«Kroppen som teoretisk problem i nordisk litterær modernisme».