Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
PH.D.-GRADEN - TRUDE BUKVE - ALLMENN LINGVISTIKK

Prøveforelesning - Trude Bukve - allmenn lingvistikk

Oppgitt emne: “ An analytical perspective on the concept of internationalization, as used in Nordic higher education, with an emphasis on the relationship between internationalization and EMI."