Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
PH.D.-GRADEN - TRUDE BUKVE - ALLMENN LINGVISTIKK

Trude Bukve disputerer i allmenn lingvistikk

Tittel på avhandling: “ Language use in higher education. The student perspective.”

Opponenter:

1. opponent: professor emerita Tove Bull, Universitetet i Tromsø

2. opponent: lektor Hanne Tange, Aalborg universitet

Leder av komiteen er førsteamanuensis Vadim Kimmelman, Universitetet i Bergen.

Settedekan Sigrun Åsebø vil lede disputasen.

 

Interesserte er velkommen!

Pressemelding: uib.no/nye-doktorgrader