Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
PH.D. - GRADEN - NINA SCHJETNE - NORSK SOM ANDRESPRÅK

Nina Schjetne disputerer i norsk som andrespråk

Tittel på avhandlingen:

Spor av språkbrudd. En studie av internasjonalt adopterte barns språkferdigheter på 5. trinn

 

Opponenter:

  • 1. opponent: professor Niclas Abrahamsson, Stockholms Universitet
  • 2. opponent: dosent Boel De Geer, Södertörns högskola
  • Leder av komiteen er førsteamanuensis Ingvild Nistov, Universitetet i Bergen.

 

Settedekan Anders Fagerjord vil lede disputasen.

Interesserte er velkommen!