Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
PH.D. - GRADEN - NINA SCHJETNE - NORSK SOM ANDRESPRÅK

Prøveforelesning - Nina Schjetne - Norsk som andrespråk

 

Oppgitt emne:

 Psykolingvistiske og sosiolingvistiske perspektiv på førstespråksforvitring

 hos barn og voksne