Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
disputas

Disputas: Trine Krigsvoll Haagensen (kunsthistorie)

Trine Krigsvoll Haagensen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 18. september 2020.

Hovedinnhold

Tittel på avhandling

"Bildet som paradigme"

Opponenter

  1. Førsteamanuensis Aurora Hoel, Universitetet i Oslo
  2. Professor John Ødemark, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Jørgen Bakke, Universietetet i Bergen

Disputasleder

Settedekan Anders Fagerjord 


Alle interesserte er velkommen!

På grunn av smittevernshensyn, må de som er interesserte i å være til stede på disputasen melde fra om dette senest tirsdag 15.september. Dere melder fra ved å fylle ut følgende skjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8735809