Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Nyhet

Northeren European Reformations

Ny bok: Northeren European Reformations. Transnational Perspectives. Edit by: James E. Kelly, Henning Laugerud, Salvador Ryan

Alterskapet fra Austevoll, ca. 1520, med St. Sunniva i midten
Alterskapet fra Austevoll, ca. 1520, med St. Sunniva i midten.
Foto/ill.:
Svein Skare. Universitetsmuseet i Bergen.

Denne boken undersøker erfaringer fra- og forbindelser mellom reformasjonene i Danmark-Norge, Storbritannia og Irland (men også med et blikk på det bredere skandinaviske landskapet), samtidig som den også diskuterer likheter og forskjeller mellom reformasjonene i begge områder. Boken inneholder en omfattende introduksjon, og gir en bred kartlegging av begynnelsen og fremdriften for de katolske og protestantiske reformasjonene i Nord-Europa, samtidig som den også setter fokus på komparasjon. Dette er temaer som er felles for alle bidragene. Boken vil være av interesse for Reformasjonsforskere som arbeider med hele dette geografiske området.

 

Dette øst-vest perspektivet er ikke så vanlig i reformasjonsforskningen, som vanligvis ser på forbindelsene sør-nord.