Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
forskergruppe

Forskergruppen for teaterhistorie og dramaturgi

Forskergruppen arbeider forskningsmessig med teaterhistorie og dramaturgiske problemstillinger.

Theatre word cloud
Foto/ill.:
.

Hovedinnhold

Forskergruppen for teaterhistorie og dramaturgi er forankret i teatervitenskapen som akademisk fag og består av fagpersoner som arbeider forskningsmessig med teaterhistorie og dramaturgiske problemstillinger. 

Forskergruppen har følgende hovedmål:

  • å være et faglig forum for fremlegg og diskusjon av pågående forskning innen teaterhistorie og dramaturgi.
  • å utvikle felles forskningsprosjekter blant forskergruppens medlemmer.
  • å bidra til utdannelsen av ph.d.-kandidater innen teatervitenskap.
  • å fungere som redaksjonsråd for tidsskriftet Teatervitenskapelige Studier.Forskergruppens ledes af Ulla Kallenbach.