Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
STILLING FOR UNIVERSITETSLEKTOR I NORSK SOM ANDRESPRÅK (NORSKKURSENE)

Prøveforelesninger, norsk som andrespråk (Norskkursa)

Live Christine Tjervåg og Inga Bērziņa prøveforeleser 25. november for tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk (Norskkursa).

Hovedinnhold

Prøveforelesningene finner sted på rom 217 på HF-bygget, og holdes etter følgende plan:

  • 10.15-11.00 Bjørnar Iden Bjerkeset - Avlyst
  • 11.15-12.00 Live Christine Tjervåg
  • 12.15-13.00 Inga Bērziņa

Tema for prøveforelesningene: 

Norskopplæringen for utenlandske studenter ved UiB foregår i grupper fra nybegynnernivå til viderekomne med et høyt språklig nivå. Emnet NOR-U1/2 er et intensivkurs som dekker emnene NOR-U1 og NOR-U2 og som skal føre nybegynnere til B1-nivå på bare ett semester.

I emneplanen (NOR-U1/2) står bl.a. følgende læringsmål:
Ferdigheiter
- […]
- Deltakarane skal kunne lese autentiske tekstar med tilnærma normal vanskegrad på norsk og uttrykke seg skriftleg om tema som blir tatt opp på kurset.
- Studentane skal ha tileigna seg sentrale delar av norsk morfologi og syntaks.

Generell kompetanse
- De skal ha tileigna seg eit aktivt ordtilfang på ca. 2000 ord og eit noko større passivt ordtilfang.
- […]

Vedlagt finner du to tekster skrevet av studenter på NOR-U1/2 og oppgaveformuleringen. Gi en kort vurdering av de to tekstene basert på emneplanen og vurderingskriteriene for eksamen i NOR-U1/2 (vedlagt). Legg deretter fram forslag til undervisningsopplegg, der du viser hvordan du kan støtte den videre utviklingen av språkkompetansen til studentene. Begrunn valgene dine med utgangspunkt i teorier om andrespråkslæring

Forelesningene er åpne for interesserte. 

Velkommen!