Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
forskerskole

Forskerskolen i språkvitenskap og filologi

Forskerskolen er opprettet for ph.d.-kandidater i språkvitenskap og filologi ved Universitetet i Bergen, men er også åpen for kandidater fra andre institusjoner.

HF-biblioteket
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Forskerskolen har som mål å øke kvaliteten på ph.d.-kandidatenes kurstilbud, tilby et akademisk og sosialt fellesskap for kandidatene og å bedre fullføringen.

Forskerskolens aktiviteter inkluderer vanlige lunsjmøter, avhandlingsseminarer, masterklasser, workshops, kurs og sommerskoler.

Aktiviteter i forskerskolen

Konferansepresentasjon - øving: Den som presenterer får tilbakemelding på form og innhold.

Profesjonell utvikling: Ulike tema blir diskutert, og det blir gitt presentasjoner av forskerskolens ledere eller andre.

Sosial lunsj: Ingen agenda

Sluttseminar (mesterklasse): Se informasjon under

Forskerskolens program planlegges i starten av hvert semesteret. Merk at alle aktiviteter i regi av forskerskolen blir varslet på e-post til forskerskolens medlemmer.

Sluttseminar (mesterklasse)

Alle ph.d.-kandidatene får tilbud om sluttseminar. Når kandidaten har kommet tilstrekkelig langt med avhandlingen (ca. 80%) inviteres en ekstern fagperson til å lese og kommentere materiale fra avhandlingen. Sluttseminaret gjennomføres som et seminar der kandidaten først presenterer avhandlingen (ca. 15 minutt), og deretter gis ordet til mesteren som kommenterer og diskuterer det skriftlige materialet med kandidaten. Sluttseminaret er åpent for interesserte, og publikum inviteres til å bidra i diskusjonen. Ofte inviteres mesteren til å gi en gjesteforelesning i forbindelse med sluttseminaret.

Sluttseminaret arrengeres i samarbeid mellom kandidat, veileder og forskerksolens ledelse. Kandidater som ønsker sluttseminar, må ta dette opp med veilder og/eller forskerskolens ledelse.

Forskerskolen dekker utgifter til honorar, reise og eventuelt opphold for mesteren. Kandidat, veiledere og mester inviteres også til en enkel lunsj i forbindelse med sluttseminaret.

Se gjerne mer informasjon om veiledende retningslinjer for sluttseminar.

Medlemskap

Nye ph.d.-kandidater innenfor språkvitenskap og filologi blir vanligvis  kontaktet av forskerskolens ledelse, og de blir ført opp på forskerskolens medlemsliste og epostliste.

Forskerskolens aktiviteter er et tilbud for ph.d.-kandidatene. Det forventes at kandidatene knytter seg til en forskerskole og bidrar til aktivitetene. Spørsmål som gjelder medlemskap og epostliste kan rettest til administrativ kontaktperson for forskerskolen (se informasjon om kontaktpersoner i menyen til høgre).