Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Gjesteforelesning om vokabularlæring

Tess Fitzpatrick - Vocabulary acquisition: Connecting practice and research in Welsh language education

Torsdag 23.mai held professor Tess Fitzpatrick (Swansea University) gjesteforelesinga ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Gjesteforelesning om vokabularlæring

Torsdag 23.mai held professor Tess Fitzpatrick (Swansea University) gjesteforelesinga: “Vocabulary acquisition: Connecting practice and research in Welsh language education”.

Gjesteforelesinga er i regi av forskingsprosjektet ALAN (Adult Acquisition of Norwegian as a second language). Det vil bli servert kaffi, te og frukt frå kl.10.

Abstrakt:

Denne artikkelen bruker fire walisisk-fokuserte forskningsprosjekter for å utforske forholdet mellom forskning og praksis, og for å identifisere sammenhenger med teorier om andrespråkslæring og ordforrådstilegnelse. Per nå identifiserer en halv million av de tre millioner innbyggerne i Wales seg som walisisk-engelske tospråklige. Den walisiske regjeringens Cymraeg 2050-politikk tar sikte på å doble dette antallet innen 2050. Denne ambisjonen har skapt en interesse for nye tilnærminger til læring og undervisning, og de fire prosjektene som er rapportert i denne artikkelen ble utført i samarbeid med beslutningstakere og lærere. Prosjektene dekker samlingen av det første omfattende korpuset av walisisk språk; sammenstilling av pedagogiske ordlister; en bevisvurdering knyttet til SLA i walisisk kontekst; og en undersøkelse av ordforrådets lærebarhet. Både effekten av disse prosjektene på undervisning/læringspraksis, og måtene funnene relaterer tilbake til språklæringsteorier på, vil bli diskutert.

Om gjesteforeleser:

Tess Fitzpatrick er professor i anvendt lingvistikk ved Swansea University, Storbritannia, hvor hun leder vokabularforskningsgruppen. Hun fungerte som styreleder for British Association for Applied Linguistics fra 2015 til 2018. I 2017 ble hun tildelt et stipend fra Academy of Social Sciences for sitt arbeid med leksikalske studier og bredere forståelse av kognitive prosesser innen språklæring og -utdanning, og i 2021 ble hun medlem i Learned Society of Wales.

Åpent for alle interesserte.