Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Seminar: Har studenter og forelesere god nok IKT-kompetanse?

UiB og andre universiteter og høgskoler er på god vei til å etablere en sterk infrastruktur for digitale læringsverktøy gjennom DigUiB og eCampus, men har vi tenkt nok på hva studenter og forelesere skal kunne om teknologi?


Det å kunne bruke digitale verktøy er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter i grunnskolen (de andre er å uttrykke seg muntlig, skrive, regne og lese), men vi har ikke egne læringsmål eller andre generelle krav til IKT-kompetanse i høyere utdanning. Er studentene utlært i IKT-kompetanse når de kommer til universitetet? Har vi ansatte tilstrekkelig (eller riktig?) IKT-kompetanse? Og er det å kunne BRUKE digitale verktøy nok, eller kreves en kritisk forståelse på et høyere nivå?


Initiativtagere til seminaret er Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur, og vise-rektor Kuvvet Atakan. Rettberg sitter i DIGIT-utvalget som skriver en NOU-rapport om hindringer for innovasjon og vekst i digitalt innhold og digitale tjenester, og et av områdene utvalget ser på er IKT-kompetansen i folket og hvorvidt utdanning i Norge er god nok innen IT. Det finnes gode spesialist-utdanninger innen IT og IKT, men i høyere utdanning mangler generalistene generell kompetanse på IKT: juristene, historielærerne, sosiologene, biologene, legene, økonomene og psykologene. Nyuteksaminerte kandidater fra UiB bør ikke bare kunne bruke Powerpoint men forstå et digitalt samfunn og kunne ta informerte beslutninger om IKT, uansett hvilken stilling de får og hvilket samfunnsområde de skal arbeide i. Men hva er universitetets rolle i å sikre en slik kompetanse?

Dette seminaret er et første skritt i å diskutere dette temaet, og vi ønsker å inkludere flest mulig i den videre diskusjonen. Ta gjerne kontakt med Jill Walker Rettberg om du vil være med videre.

Program

11-11:15
Kuvvet Atakan: Ønsker velkommen og orienterer kort om UiBs digitale satsninger

11:15-11:45
Torgeir Waterhouse: “Hvorfor Norge trenger IKT i alle studier”
Leder for DIGITutvalget og Direktør for internett og nye medier ved IKT-Norge

11:45-12:15 Pause (vi byr på kaffe/te og rundstykker)

12:15-13:00 Panel: Hvilken kompetanse trenger vi for å bruke digitale verktøy som studenter, forelesere og samfunnsborgere?

  • Nils Norman Haukås (Fagutvalget Infomedia)
  • Karin Rydving (UB)
  • Marianne Johansen Huse (Studieadministrativ avd., Miside, DigUiB)
  • Siri Knapskog (Fag- og forskningsansvarlig, Studentparlamentet)

13:00-14:00 Panel: Har universitetet ansvar for en digital dannelse? Hvor mye av informasjonssamfunnet bør en nyutdannet kandidat fra UiB forstå? Hva er den fagspesifikke IT-kompetansen og hva bør alle kunne? Trenger vi kompetanseheving? Hvordan skal dette i så fall organiseres?

  • Jan Reinert Karlsen (Dannelsesfagene)
  • Jill Walker Rettberg (Professor i digital kultur)
  • Kuvvet Atakan (Viserektor for utdanning)
  • Livar Bergheim (Fagutvalget informatikk, studentpolitiker)
  • Torgeir Waterhouse (DIGITutvalget / IKT-Norge)